Декември 2016

Проект! на Правилник за устройство и дейността на ЦПЛР (вер.2) 01.12.2016г.

Проект! на Наредба и Мотиви за изм. и доп. на Наредбата за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности 02.12.2016г.

Проект! и Мотиви на предложение за изм. и допълнение на Наредба №8 за определяне на местните данъци и такси 06.12.2016г.

Покана за публично обсъждане на бюджет 2017г. 29.12.2016г.