Декларации по ЗПРКИ

 

Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

 

Служител Декларации
Анна  Несторова

Виж

Анелия  Ганчева

Виж

Антон  Антонов

Виж

Ася  Дулева

Виж

Бистра  Мънева

Виж

арх. Бойко  Балабанов

Виж

Ваня  Пелова

Виж

Валя  Вълкова

Виж

Здравка  Мънева

Виж

Иванка  Илиева

Виж

Ина  Джантова

Виж

Ирина  Босилкова

Виж

Катя  Любенова

Виж

Лидия  Врайкова

Виж

Малина  Ешекова

Виж

Маргарита  Младенова

Виж

Мариета Ямелиева

Виж

Мария  Кърчева

Виж

Мая Терзиева

Виж

Митана  Митрикова

Виж

инж. Мирослава Русанова

Виж

Николай  Първанов

Виж

Нина  Пейзанова

Виж

Петя  Шкодрова

Виж

инж. Петя  Бойчева- Илиева

Виж

Петя  Кюрчева

Виж

инж. Пламен  Петров

Виж

Ралица  Господинова

Виж

Румяна  Кондрова

Виж

Синела  Арабаджиева

Виж

инж. Христина  Иванова-Мънева

Виж

Цветомир  Цветанов

Виж