ЦПЛР – Общински детски комплекс – Белене

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене е част от структурата на Община Белене.
Основната дейност на ЦПЛР е организиране на извънучилищна дейност с учениците в свободното им време за развитие на личностния потенциал, творческото мислене, изграждане на нравствена, познавателна, естетическа, физическа, екологична и гражданска култура.
Чрез дейностите си Центърът се стреми към изграждане и утвърждаване на духовни и граждански ценности, опазване здравето на децата, защита на правата им, подпомагане на „деца в риск” и на деца с изявени дарби, както и утвърждаване на доброто име на комплекса.
Заниманията, които се провеждат в ЦПЛР-Общински детски комплекс-Белене са в три направления, според проявен интерес от децата – научно-познавателно, художествено-творческо и спортно-туристическо.
През летните месеци, освен програма, която се предлага на учениците, се организират целодневни занимания с разнообразни дейности за бъдещите първокласници.
Участието на децата в групите за извънучилищна работа е безплатно.
Директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене е Диляна Спиридонова.

Правилник за вътрешения ред в Общинската спортна зала

КОНТАКТИ:
Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене
град Белене – п.к. 5930
ул. „България” №50, корпус В
тел. 0658/3 69 28
e-mail: odkbnl_1961@abv.bg
www.facebook.com/profile.php?id=100006312880866&hc_ref=NEWSFEED
директор: Диляна Спиридонова – e-mail: d_spiridonowa@abv.bg

 

DK

Диляна Спиридонова – директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене

Моменти от дейностите в Центъра

DK-7

DK-3

DK-4

DK-2

DK-6

DK-5