Дневен ред 2017 година

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 13.01.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 27.01.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.02.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 01.03.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 23.03.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 13.04.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.05.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 22.06.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 04.09.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 25.09.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 06.11.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.11.2017 г