Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Download (DOC, 18KB)


Протокол разпределение на пасищата – 2020-2021 година


Заповед за полските пътища 2019 – 2020 г.


Заповед за изменение на правилата за достъп до информация – 10.2019 г.


Заповед за назначаване на комисия за разпределяне на масивите за ползване от земеделци за ПМЛ – 2019-2020 година

Заповед за разпределение на масивите за 2019-2020 г. землища община Белене


Протокол разпределение ПМЛ – 2019-2020 година


Протокол разпределение ПМЛ – 2018-2019 година


Протокол на Комисия по чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи


Предложение за инвестиционно предложение в имот 177036, землище село Деков
Инвестиционно намерение за изграждане на част от Крайдунавски парк град Белене
Списък със имоти за индивидуално и общо ползване съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016г.