Заместник – кметове

Малина Ешекова

Малина Златкова Ешекова е родена на 31.07.1976 година. Има висше икономическо образование, магистър „Маркетинг и планиране” и придобита квалификация „Икономист-плановик” от СА „Димитър Ап. Ценов” – Свищов. От 01.07.2004 г. работи в Дирекция „Социално подпомагане” – Белене като от 02.04.2012 г. е нейн директор. Малина Ешекова бе председател на Общинска избирателна комисия-Белене за мандат 2011-2015 г. Семейна е с две деца.

От 23.11.2015 г. Малина Ешекова е заместник-кмет на община Белене.

————————————————————————————————
Петър Ангелов

От 2 декември 2019 г. заместник-кмет на община Белене е инж. Петър Ангелов. Роден е на 26.11.1962 г. в град Белене. Завършил е Технически университет – София, специалност „Електрически централи, мрежи и системи”, както и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, специалност „Стопанско управление”.
От 2000 до 2009 година е началник на Електроразпределително дружество – Плевен, клон Белене. 5 години работи в „ЧЕЗ Разпределение България” – Плевен, а от 2015 година до днес бе на длъжност Мениджър производство към „Царевец” ООД – гр. Мездра.
Инж. Петър Ангелов бе общински съветник през мандати 1999 г. – 2003 г., 2011 г. – 2015 г. и 2015 г. – 2019 г. През настоящия мандат също бе избран за общински съветник. Семеен е. Има дъщеря и внук.