Кмет

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ИМЕ: МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВ

 

Милен Дулев

Роден на 11.07.1972 година

Магистър по специалност „Социално и застрахователно дело” към Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Завършил е курс на обучение за Фасилитатор към Американската агенция за международно развитие и Департамента по труда на САЩ.

Завършил е курс „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми” към Министерство на икономиката и енергетиката.

Преминал е интензивно обучение по подготовка, управление и отчитане на европейски проекти.

Развива собствен бизнес в сферата на търговията.

За периода 2000-2015 г. заема различни управленски длъжности, някои от които са:

– Застрахователен инспектор в „ДЗИ” АД;

– Председател на ПК „Единство” – Белене;

– Независим общински съветник в Община Белене;

– Заместник кмет на Община Белене за периода 2011-2013 година;

– Член на Управителния съвет на Културен център „Евгений Босилков” – Белене;

– Член на Управителния съвет на Фондация „Устойчиво бъдеще”

– Член на Инициативен Комитет „Остров Белене”

Семеен с две деца.