Мандат 2015-2019 г.

Решения ноември-декември 2015 г. [решения от 1-21]

Решения 2016 г. [решения от 22-146]

Решения 2017 г. [решения от 1- 91]

Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2017 г.

Решения 2018 г. [решения от 1 – 87]

Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2018 г.

Решения 2019 г. [решения от 1 – 82]

Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2019 г.