Действащи ставки

Размер на ставката за Такса Битови отпадъци 2024