Образци на документи

Данъчна декларация чл.61н

Данъчна декларация чл.54 – Плавателно

Данъчна декларация чл.54 – Леки автомобили

Данъчна декларация чл.54 – Въздухоплаване

Данъчна декларация чл.54 – Без лек.

Данъчна декларация чл.49 – придобиване

Данъчна декларация чл.32 – наследство

Данъчна декларация чл.14

Данъчна декларация чл.14

Данъчна декларация чл.27

Сметосъбиране и сметоизвозванеи – фирми –

Сметосъбиране и сметоизвозване – граждани

Справка декларация по чл.116, ал. 4 от Закона за туризма

Искане за прихващане и възстановяване на суми

Искане за издаване на документ

Заявление за данъчна оценка

Декларация за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване – юридически лица

Декларация за прекратяване на регистрация или бракуване на МПС

Декларация за облагане с туристически данък