Списъци

Протокол със Заповед №532/03.04.2024г.


Списък на картотекираните граждани за 2024 г.,нуждаещи се от жилище,утвърдени от комисиятс по чл.14 от наредна №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условияра за настраняване в общински жилища на територията на Община Белене


Протокол от 22.02.2023г. се проведе заседание на Комисията по картотекиране и жилищно настаняване със заповед №1091/10.11.2021г. на кмета на Община Белене.


Списък на общинските жилища по групи за 2022 година на територията на Община Белене


Списък с части от общински полски пътища, отдадени под наем за стопанската 2021-2022 на земеделски стопани 

(Приет с Решение №91 от 02.11.2021 година)


Списък с ПМЛ за 2021-2022 година и годишен план

(Приети с Решeние №90 от 02.11.2021 година)


Протокол от 26.04.2021г. извършени проверки на договорите за наем или аренда със заповед 383/02.04.2021г. на кмета на Община Белене


Списък със ПМЛ за 2020-2021 година и годишен план


Списък на картотекираните граждани за 2020 година


Списък на картотекираните граждани за 2019 година