Списъци

Списък на общинските жилища по групи за 2022 година на територията на Община Белене


Протокол от 26.04.2021г. извършени проверки на договорите за наем иили аренда със заповед 383/02.04.2021г. на кмемта на Община Белене


Списък със ПМЛ за 2020-2021 година и годишен план


Списък на картотекираните граждани за 2020 година


Списък на картотекираните граждани за 2019 година