Списъци

Списък със ПМЛ за 2021-2022 година и годишен план


Списък на картотекираните граждани за 2020 година


Списък на картотекираните граждани за 2019 година