Общински вестник “Дунавски новини”

„ДУНАВСКИ НОВИНИ” – ВЕСТНИКЪТ ОТ И ЗА БЕЛЕНЕ

Броеве 2022
Броеве 2021
Броеве 2020
Броеве 2019
Броеве 2018
Броеве 2017
Броеве 2016


„Дунавски новини” е общински вестник. Издание е на Община Белене. Излиза два пъти в месеца – на 1-во и 16-то число. Разпространява се безплатно в пунктовете за продажба на вестници в Белене, а в населените места – при кметовете и в читалищата.
На 28 април 1962 година излиза първият полиграфически брой на общинския вестник на Белене „Дунавски новини”. Издавал се в 1 000 екземпляра, формат А3, а отпечатването му е било в Свищовския клон на ДП „Димитър Найденов”.
Всъщност, периодът на създаване на ДН датира от 5 април 1958 година. Негов предшественик е циклостилно вестниче, което е излизало два пъти в месеца в тираж 130 бройки, формат А4. Още тогава идеята е била ДН да отразява живота в населеното място. И така вече повече от половин век.
Годините не са му спестили трудности и препятствия. Днес продължава да съществува. Хората, които го създават, са други, но желанието е същото, като на основателите му – Петър Тонев, Ангел Гъдуларов, Емил Алексиев, по-късно – Николай Пътов, Вяра Коева, Аспарух Върбанов. Живота си с „Дунавски новини” са свързали и главните му редактори през годините – Димитър Бързев, Райчо Кондров, Петър Дулев, Любен Босилков, Емилия Радулова, Благой Ценов, Ралица Господинова.

КОНТАКТИ:
вестник „Дунавски новини”
град Белене – п.к. 5930
e-mail: dunavskinovini@gmail.com
facebook:Ралица Господинова
главен редактор: Ралица Господинова

RD-DN
Ралица Господинова, гл. редактор на в-к “Дунавски новини”

DN-NEW-GLAVA-1