3 брой (1-15 февруари 2017 г.)

Теми и рубрики в броя:

– РАЗЯСНЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛЕНЕ ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ;

– МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕДОСТАВИ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ИМОТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ;

– ОБЩИНАТА БЛАГОДАРИ НА ВФ 28880;

– РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ – 23 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА (продължение от 2 брой);

– РАЗГОВОР С ДАРИНА ДОБРАНЧЕВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦСРИ-БЕЛЕНЕ;

– ОБЯВА – ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА: Възлагане на управление на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и лица с увреждания на територията на община Белене;

– ПРЕДСТАВИХА КНИГАТА „СПОРТНА СЛАВА”;

– НА ТИ С… Лъчезар Енев: „БЕЛЕНЕ КРИЕ МНОГО КРАСОТА В СЕБЕ СИ”;

– БАБИНДЕН В СЕЛО ТАТАРИ;

– БРОНЗ ОТ ДЛП ПО БОРБА ЗА КАДЕТКИ;

– ФОТООКО