4 брой (16-28 февруари 2017 г.)

Теми и рубрики в броя:

– БЮДЖЕТ 2017 НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Е ПРИЕТ;

– КМЕТЪТ МИЛЕН ДУЛЕВ ОРИСА „БЕБЕ НА 2017“ В БЕЛЕНЕ – ВЕНИСЛАВ;

– ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В БЕЛЕНЕ ПРЕД СТАРТ ЗА САНИРАНЕ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”;

– ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЕЛЕНЕ;

– ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ „БЯЛО И ЧЕРВЕНО”;

– РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ (27 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА);

– ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ПРЕД ПОДПИСВАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДИЧЕСТВО „РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020”;

– ОФИЦИАЛНО ДЕЙНОСТИТЕ ПО МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ ЗАПОЧНАХА;

– НОВА ПРИДОБИВКА В ДГ „МЕЧТА”;

– СЪОБЩЕНИЕ от отдел „Местни данъци и такси”;

– НА ТИ С… Лорен Босилков: „ИСКАМ ЕДИН ДЕН ДА СТИГНА ДО ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ”;

– ДЕЦАТА ОТ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ГРИЖИ ЗА ПТИЦИТЕ;

– ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО: София Босилкова и Валена Иванова;

– ФОТООКО