3 брой (1-15 февруари 2018 г.)

Теми и рубрики в броя:

– ПУБЛИЧНО ОБСЪДИХА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018;

– ДЕПУТАТ РАЛИЦА ДОБРЕВА СЕ СРЕЩНА С БЕЛЕНЧАНИ;

– ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА И АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА ПРЕЗ 2017 г. В 55 ИНЖЕНЕРЕН ПОЛК;

– ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА НА БЕЛЕНЧАНИ В СОФИЯ;

– РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ (19 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА);

– СНИМАТ ФИЛМ ЗА НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ;

– МЕСТНИ ТВОРЦИ: ЛЕГЕНДА ЗА ОСТРОВ ПЕРСИН;

– ПОЗИЦИЯ: ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА “СВ. ГЕОРГИ”;

– КОРИДОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”;

– ФОТООКО;

– ВАСИЛ АНТОНОВ: „Не мисля, че проектът „Белене” би срещнал неприятел в лицето на който и да е българин”