1 брой (1-15 януари 2017 г.)

Теми и рубрики в броя:

– НОВОГОДИШНИ ПОЗДРАВИ;

– ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ СФОРМИРАХА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В БЕЛЕНЕ;

– 16 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА”;

– ДГ „БОДРА СМЯНА” ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОЕКТА В eTwinning;

– УЧИТЕЛИ ОТ БЕЛЕНЕ УЧАСТВАХА В ОБЛАСТЕН ФОРУМ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ;

– НА ТИ С…. Милен Босилков: „ВСЕКИ МОЖЕ СВОБОДНО ДА ПРЕСЛЕДВА МЕЧТИТЕ СИ”;

– ЧИТАЛИЩАТА ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КЪМ БЕЛЕНЕ ЗАЕДНО НА КОЛЕДА;

– КОЛЕДЕН БАЗАР