Решения ноември-декември 2015 г.

Решение№1-06.11.2015г.
Решение№2-09.11.2015г.
Решение№3-09.11.2015г.
Решение№4-09.12.2015г.
Решение№5-09.12.2015г.
Решение№6-09.12.2015г.
Решение№7-09.12.2015г.
Решение№8-09.12.2015г.
Решение№9-09.12.2015г.
Решение№10-15.12.2015г.
Решение№11-29.12.2015г.
Решение№12-29.12.2015г.
Решение№13-29.12.2015г.
Решение№14-29.12.2015г.
Решение№15-29.12.2015г.
Решение№16-29.12.2015г.
Решение№17-29.12.2015г.
Решение№18-29.12.2015г.
Решение№19-29.12.2015г.
Решение№20-29.12.2015г.
Решение№21-29.12.2015г.