Общ устройствен план

Изтегли общ устройствен план

общ-устройствен-план
CCF_000017

Задание за определяне и на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проекта

Обяснителна записка – ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ