Отчети за дейността на Общински съвет – Белене

Мандат 2019-2023 г.

Отчет за периода ноември 2019 – юни 2020 г. приет с Решение №99/11.09.2020 г.