Отчети за дейността на Общински съвет – Белене

Мандат 2019-2023 г.

Отчет за периода ян. 2022 – дек. 2022 г. приет с Решение №39/23.05.2023 г.

Отчет за периода ян. 2021 – дек. 2021 г. приет с Решение №23/23.03.2022 г.

Отчет за периода юли 2020 – декември 2020 г. приет с Решение №39/14.04.2021 г.

Отчет за периода ноември 2019 – юни 2020 г. приет с Решение №99/11.09.2020 г.