Парламентарни избори 2021

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА 21.11.2021
Пресцентьра на МВР и копия от образците на удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден.
УДОСТОВЕРЕНИЕ Образец 1 – Лична карта със статус невалиден/унищожен
УДОСТОВЕРЕНИЕ Образец 2 – Личен(зелен) паспорт със статус невалиден/унищожен
УДОСТОВЕРЕНИЕ Образец 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ Образец 4 – Лична карта с изтекъл срок към датата на изборния ден

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА 14.11.2021

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите

Заповед №1049/27.10.2021г.

Заповед №1033/25.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждане на избори за президент и зицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА 14.11.2021 г., МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА – 30.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на РБ и избори за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г., Ви каня на 07.10.2021 г. /четвъртьк/ от 16.00 часа в зала Ng 26 на Общинска администрация-Белене за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в община Белене

Заповед за образуването на избирателни секции на територията на Община Белене

Заповед за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

ПРОБНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Заповед за определяне избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА 11.07.2021

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА 11.07.2021

Съобщение във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г.

Съобщение от Общинска-администрация – Белене, ви кани на 03.06.2021г. от 16:00 часа в зала 26 за провеждане на консултации за определяне състава на СИК

Заповед на основание чл. 44 ал.2 и чл. 8 ал.2, нареждам образуването на следните изборни секции

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА 04.04.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Съобщение с информация за заявяване за гласуване с подвижна избирателна секция и

 • Образец-заявление за гласуване с подвижна избирателна секция
 • Заповед във връзка с насрочените избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021г.

  Съобщение за всички хора с трайни увреждания желаещи да гласуват на 04.04.2021г.

  СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021г.

  СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации от парламентарно представени партии и коалиции в Община Белене насрочени за 04.04.2021г. ви канят на 22.02.2021г от 16.00 часа

  Заповед за произвеждане на изборите за народни представители за за Народно събрание

  Заповед във връзка с насрочените избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021г.