ПОКАНА МИГ

ПОКАНА

Община Белене има удоволствието да Ви покани на Информационна конференция, свързана със Стратегията за местно развитие на територията на общините Белене и Никопол.

Информационната конференция се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-150/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е свързана с консултиране по подготовката на Стратегията за местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни:
– Земеделски производители и кооперации;
– Малък и среден бизнес;
– Читалища и неправителствени организации;
– Сдружения по ЗЮЛНЦ;
– Настоятелства на детски градини и училища;
– Спортни клубове;
– Местни поделения на вероизповедания;
– Активни граждани.

Срещата ще се проведе на 27 април (сряда) 2016 г. от 10:00 часа в зала № 26 на Община Белене.

Очакваме Вашето присъствие!

MIG-27-04-2016

______________________________________________________________________

ПОКАНА

Община Белене има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна среща, свързана с консултиране с местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Белене и Никопол.

Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-150/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е свързана с консултиране по подготовката на Стратегията за местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни:

– Земеделски производители и кооперации;

– Малък и среден бизнес;

– Читалища и неправителствени организации;

– Сдружения по ЗЮЛНЦ;

– Настоятелства на детски градини и училища;

– Спортни клубове;

– Местни поделения на вероизповедания;

– Активни граждани.

Срещата ще се проведе на 19 април (вторник) 2016 г. от 11:30 часа  в зала № 26

на Община Белене. Регистрация на участниците – от 11.00 часа.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие

на срещата!

MIG-19-04

—————————————————————————————————-

POKANA-MIG

ПОКАНА

Община Белене има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА, свързана с консултиране за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Белене и Никопол.

Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-150/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е свързана с консултиране по подготовката на Стратегията за местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни:

– Земеделски производители и кооперации;

– Малък и среден бизнес;

– Читалища и неправителствени организации;

– Сдружения по ЗЮЛНЦ;

– Настоятелства на детски градини и училища;

– Спортни клубове;

– Местни поделения на вероизповедания;

– Активни граждани.

Срещата ще се проведе на 5 април (вторник) 2016 г. от 10:00 часа  в зала  № 26 на Община Белене. Регистрация на участниците – от 09.30 часа.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие на срещата!

—————————————————————————————————-

SKMBT_C22016021822190