Полезни телефони

Медицински център “БелМедик” – регистратура: 0658/3 66 24, мобилен телефон: 0882 04 32 32

Местни данъци и такси: 0658/ 3 49 50

Гражданска защита: 0658/ 3 10 19

Отдел “ЦИОГ” 0658/ 3 11 92

Дежурен по община: 0658/3 10 61, факс: 0658/3 10 62

Дежурен Районно Управление Полиция: 0658/3 33 11