ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Община Белене уведомяват жителите на общината , че на заседание на правителството е променено Решение № 61 от 21 януари 2021 г., с което се удължава срока в който преброителите могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

СТАРТИРА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ`2021

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България в периода 7 септември – 3 октомври 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Плевен, обявява Втора процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.
В срок до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да подадат следните документи: заявление (по образец), придружени с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи). Документите се подават в сградата на Общинска администрация-Белене, стая №10.
Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и от сайта на Преброяване 2021 на Националния статистически институт.
Препоръчително е кандидатите да са запознати с териториалните и местни специфики в рамките на общината.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Общинската преброителна комисия информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.

Необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук.