Проекти

Документи Проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации“,e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България. /кликнете върху описанието/

Документи Проект e-MS code:ROBG-458-ACTION PLAN
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-AGREEMENT
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-Action plan Belene_Calarash 05.12.2019 BG_s
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-Action plan Belene_Calarash 05 12 2019 EN_s
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-Action plan Belene_Calarash 05 12 2019 RO_s
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-Partnership Agreement BG
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-Partnership Agreement EN
Документи Проект e-MS code:ROBG-458-Partnership Agreement RO


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА “Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община Белене” /кликнете върху описанието/


ПРОЕКТИ 2014-2020


Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“


Проект KAIROS – Наследството като градска регенерация


Проект “Патронажна грижа в Община Белене” – ОП РЧР


Информационно съобщение по проект “Алтернативи за равноправен и независим живот” /кликнете върху описанието/


Обявление за конкурс за възлагане управлението на социална услуга /кликнете върху описанието/


Информационно съобщение по проект “Алтернативи за равноправен и независим живот” /кликнете върху описанието/


Нов автомобил за хора с увреждания в Община Белене по проект “Нови възможности за грижа” /кликнете върху описанието/


Информация по проект “Нови възможности за грижа” /кликнете върху описанието/ дата на публикуване: 07.03.2016г.


Обява за конкурс за психолог по проект “Алтернатива за равноправен и независим живот” /кликнете върху описанието/


Методика за подбор на кандидати за работа като лични асистенти и домашни помощници /кликнете върху описанието/


Покана за начална пресконференция по проект «Алтернатива за равноправен и независим живот» /кликнете върху описанието/


Среща във връзка с обсъждане на обща стратегия за развитие по проект с MIS-ETC Code 316 /кликнете върху описанието/


Заключителна пресконференция по проект с MIS-ETC Code 316 /кликнете върху описанието/


Обява за прием на документи на медицински специалисти по проект “Нови възможности за грижa” /кликнете върху описанието/


Заключителна пресконференция в гр. Белене за приключване на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” – референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359 (дата на публикацията: 08.01.2016г.) /кликнете върху описанието/


Заключителна пресконференция за официалното приключване на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” – референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359 (дата на публикацията: 08.01.2016г.) /кликнете върху описанието/


Нов проект за “Домашен помощник” и “Личен асистент” ще изпълнява Община Белене в ОБЩИНА БЕЛЕНЕ с финансиране по ОПРЧР 2014-2020 (дата на публикацията: 04.01.2016г.) /кликнете върху описанието/


Информация по проект «Алтернатива за равноправен и независим живот» в ОБЩИНА БЕЛЕНЕ с финансиране по ОПРЧР 2014-2020 (дата на публикацията: 28.12.2015г.) /кликнете върху описанието/


Обява за назначаване на медицински специалист и социален работник» в ОБЩИНА БЕЛЕНЕ с финансиране по ОПРЧР 2014-2020 (дата на публикацията: 23.12.2015г.) /кликнете върху описанието/


ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ «НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА» В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (дата на публикацията: 17.12.2015г.) /кликнете върху описанието/


 Проекти, реализирани от Община Белене.


Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата “Личен асистент” и определяне на индивидуален месечен бюджет.

Публикация


OPAK

             В края на месец юни 2015 г. приключиха обученията на тема „Стрес мениджмънт” и „Практически английски език съгласно Общата европейска езикова рамка”.

Публикация

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC03615


TGS

На 07.04.2015 г., в град Слатина (Румъния) се проведе работна среща по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” – референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359

Публикация

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


TGS

 Община Белене изпълнява проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” с реф. № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC Code 359

Публикация

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


TGS

На 02.04.2015 г. Кметът на община Белене – Момчил Спасов подписа в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Договор за предоставяне на национално съфинансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Същият е съставна част на спечеления в партньорство с Община Калмацую (Румъния) проект „Рехабилитация на общински пътища в рамките на трансграничния регион Калмацую, окръг Телеорман и Белене, област Плевен”- референтен № 2(4i)-1.1-10, MIS-ETC code 316.

Публикация


 

TGS

Община Белене, в партньорство с Община Калмацую, спечели проект „Рехабилитация на общински пътища в рамките на трансграничния регион Калмацую, окръг Телеорман и Белене, област Плевен” – референтен № 2(4i)-1.1-10, MIS-ETC code 316

Публикация


OPAK

На 13.10.2014г., Община Белене подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикация


OPAK

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”

Публикация


OPAK

    Заключителна пресконференция по проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”

Публикация

f1 f2


OPAK

    Двудневно обучение по проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”

Публикация

IMG_3877 IMG_3854 IMG_3897 IMG_3918 IMG_3917


OPAK

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция по проект “Подобряване процеса на разработване, провеждане и контрол на общински политики и разработване на стратегически документи в Община Белене”, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”

Покана


OPAK

ПОКАНА

 за участие във фокус-групи по проект „Подобряване процеса на разработване, провеждане и контрол на общински политики и разработване на стратегически документи в община Белене”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет

Покана


OPAK

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”

Публикация


OPAK

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”

Публикация


OPAK

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”

Публикация


TGS

Второ тридневно българо-румънско обучение се проведе в община Белене. През периода от 09-11 април 2014г.,  град Белене отново беше домакин на българо-румънско обучение за опазване на околната среда

Публикация

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OPAK

На 15 април 2014г. в община Белене се проведоха две събития :

  1. в зала 26 на общината се проведе дискусия във фокс група, която е част от дейностите по изпълнение на проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене.
  2. след проведената дискусия, същия ден бяха проведени интервюта със служители от ръководния състав и отделите на административно обслужване в Община Белене

Публикация


TGS

Конкурс за рисунка в град Белене по повод Международния ден на Земята.

Публикация

Picture 091 Picture 101


TGS

Тридневно българо-румънско обучение се проведе в град Белене.

Публикация

Picture 029 Picture 030


TGS

  Над 100 деца от град Белене се включиха в почистването на река Дунав по повод Световния ден на водата.

Публикация

222 231


OPAK

На 12 март 2014г. в зала 26 на Община Белене се проведе стартираща пресконференция по проект          “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”

Публикация

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OPAK

През месец март 2014г. Община Белене сключи два договора за извършване на услуга по реда на Закона за обществените поръчки по проект “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”

Публикация


OPAK

През месец Февруари 2014г. Община Белене сключи два договора за извършване на услуга по реда на   Закона за обществените поръчки по проект “Подобряване на процеса на разработване , провеждане и

 контрол на общински политики и   разработване на стратегически документи в Община Белене”

Публикация


TGS

На 05.02.2014г., в град Слатина(Румъния) се проведе работна среща по проект “Мониторинг на качеството на факторите на околната сред в трансграничната област Олт-Белене”

Публикация

DSC_1094 DSC_1095


OPAK

Община Белене, като Бенефициент спечели проект и сключи договор с Министерство на финансите,

 Управляващ орган на Оперативна програма “Административен капацитет” за изпълнение на проект

 “Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”

 Публикация


TGS

Осми месец Община Белене изпълнява проект “Светъл лъч” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Публикация


TGS

През месец декември 2013г. Кметът на Община Белене г-н Момчил Спасов подписа 3 договора за       доставка на оборудване по проект “Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансгранична област Олт-Белене”

Публикация


Архив