Регистри по чл.5, ал.5 от ЗУТ

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

Публичен регистър на техническите паспорти

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2017 година

Публичен регистър – разрешения за строеж

Публичен регистър – ПУП

Публичен регистър – издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация