Решения на Общински съвет – Белене

МАНДАТ 2019-2023 година

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯ

Указател на Решения от Протокол №1/06.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №2/14.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №3/16.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №4/27.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №5/………

 

РЕШЕНИЯ, 2019 г.

Решение №1/06.11.2019 г.

Решение №2/14.11.2019 г.

Решение №3/14.11.2019 г.

Решение №4/14.11.2019 г.

Решение №5/14.11.2019 г.

Решение №6/14.11.2019 г.

Решение №7/14.11.2019 г.

Решение №8/16.12.2019 г.

Решение №9/16.12.2019 г.

Решение №10/16.12.2019 г.

Решение №11/16.12.2019 г.

Решение №12/16.12.2019 г.

Решение №13/16.12.2019 г.

Решение №14/16.12.2019 г.

Решение №15/16.12.2019 г.

Решение №16/27.12.2019 г.

Решение №17/27.12.2019 г.

Решение №18/27.12.2019 г.

Решение №19/27.12.2019 г.

Решение №20/27.12.2019 г.

Решение №21/27.12.2019 г.

Решение №22/27.12.2019 г.

Решение №23/27.12.2019 г.

Решение №24/27.12.2019 г.

Решение №25/27.12.2019 г.

Решение №26/27.12.2019 г.

Решение №27/27.12.2019 г.

Решение №28/27.12.2019 г.

Решение №29/27.12.2019 г.

Решение №30/27.12.2019 г.

Решение №31/27.12.2019 г.

Решение №32/27.12.2019 г.


Мандат 2015-2019 г.