Сдружение “WiN България”, секция Белене

Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“, българската асоциация на WiN Global, е учредено на 24.09.2007 г. и е приемник на основаното на 10 юни 1993 г. в град Козлодуй Дамско ядрено лоби, което по-късно се преименува в Асоциация – WiN България към Българското Ядрено Дружество.
Сдружение “Жените в ядрената индустрия България” е доброволна, професионално-творческа организация, обединяваща жените, които работят или имат интереси в областта на образованието, науката, технологията и практиката на използването на ядрената енергия и приложението на радиацията за мирни цели. WiN България, като колективен член на БУЛАТОМ, допринася за развитието и приложението на атомната енергетика и технологиите, свързани с радиоактивността, разясняване пред населението на техните предимства в икономически и екологичен аспект и изключителната важност на мерките, свързани с ядрената и радиационна безопасност за чиста и икономически ефективна индустрия. Членовете на WiN – България са 155 и се разпределят в четири секции: Белене, Козлодуй, София и Варна.
WIN България – СЕКЦИЯ БЕЛЕНЕ
е учредена на 12 октомври 2007 г. и е приемник на основаната през 2004 г. териториална секция на Асоциация – WiN България към Българското Ядрено Дружество. Още от създаването си основната дейност на секцията е насочена към подрастващото поколение с цел повишаване на техните знания относно използването на ядрената енергия за мирни цели и предимствата на ядрената енергетика. Организираните от секцията и сдружението открити уроци, състезания и посещения на АЕЦ „Козлодуй” за ученици от град Белене дадоха поле на отличните им изяви и оставиха в тях незабравими спомени. През 2014 г. членовете на секция Белене взеха решение всяка година да организират тематични празници за децата от детските градини и училища в Белене, предшестващи ги от отделни мероприятия като открити уроци, конкурси и състезания. Членовете на WIN България, секция Белене вземат активно участие в обществения и културния живот на Община Белене

КОНТАКТИ:
Сдружение „Жените в ядрената индустрия”, секция Белене
град Белене – п.к. 5930
председател: Пепа Василева

5-win
Пепа Василева – председател на Сдружение “Жените в ядрената индустрия”, секция Белене

1-win

16.05.2014 г. – Ученическо състезание под мотото „Енергия на бъдещето”

2-win

17 май 2014 г. – Спортен турнир „Енергия и спорт за нашето бъдеще”

3-win

2015 г. – Открит урок по повод Международния ден на Земята – 22 април

4-win

9 май 2015 г. – Празник под наслов: „Помним миналото и творим бъдещето на нашия общ дом Европа”

 

win-21-4

win-21-5

21 май 2016 г. – Празник под наслов: “Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе”

 

win-ekip-1

21 май 2016 г. – членовете на Сдружение “Жените в ядрената индустрия”, секция Белене с кмета на Община Белене Милен Дулев