Съобщения по чл.32 от ДОПК

ЙОРДАНА ИЛИЕВА ЛАЧЕВА виж тук
АСАН СЮЛЕЙМАНОВ КАЛЕНДЕРОВ виж тук
КАМЕН ВАСИЛЕВ КАЗАКОВ виж тук
ЕМИЛ СТЕФАНОВ БИВОЛАРСКИ виж тук
НАДЯ ХРИСТОВА ХЕЙСЕНС виж тук
ИСАК ИЗРАЕЛ АЛМАЛЕХ виж тук
ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДРОВ БЪЗЕВ виж тук
СОНЯ АНГЕЛОВА КОСТОВА виж тук
ВЕСКА АНГЕЛОВА АНЧЕВА виж тук
АНЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА виж тук
ДИАНА ПАСКОВА ФЛОРЕВА виж тук
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА виж тук
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ виж тук
МАРУСЯ ДАМЯНОВА АНГЕЛОВА виж тук
ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ДЕРМЕЧКОВ виж тук
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА виж тук
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА виж тук
БОРКА АВРАМОВА ЧОЛАКОВА виж тук
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ТАРОВА виж тук
МАРИЯНА ИВАНОВА МАРИНОВА виж тук
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ виж тук
ПЕТЪР СЛАВОВ ХАЙЛМАН виж тук
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА виж тук
ПЕТКО ХРИСТАКОВ ИВАНОВ виж тук
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ГОЛОГАНОВА виж тук
ПЕТЬО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ виж тук
КРЪСТИНА ЦВЕТАНОВА УЗУНОВА виж тук
ЛОРЕТА ТОДОРОВА БЪРДАРОВА виж тук
БОРКА ГЕОРГИЕМА ЯНКОВА виж тук
МАЯ ЖОРОВА УЗУНОВА виж тук
ВЕЛИЧКО ЗАХАРИЕВ ПЕНКОВ виж тук
СТЕФЧО ДИМИТРОВ МИРИЙСКИ виж тук
РУМЯНА ПАВЛОВА ИВАНОВА виж тук
САШКА ИЛИЕВА ИВАНОВА виж тук
ГАЛИНКА АТАНАСОВА ЯНКОВА виж тук
Елица Илиева Апостолова виж тук
Ивайло Илиев Апостолов виж тук
Ивайло Славев Панков виж тук
Мариела Трифонова Хубер виж тук
Шенгюл Айдънова Шукриева виж тук
Юсние Алиманова Сюлейманова виж тук
Габриела Трифонова Вернер виж тук
Диана Йосифова Стойнева виж тук
Йордан Богомилов Николаев виж тук
Елена Георгиева Матеева виж тук
Катя Александрова Николова виж тук
Красимира Атанасова Начева виж тук
Кремена Ангелова Ичева виж тук
Лъчезар Георгиев Матеев виж тук
Любомир Дамянов Дамянов виж тук
Милена Димитрова Ангелова виж тук
Павлинка Цветанова Младенова виж тук
Пламен Мирославов Пътов виж тук
Светлана Георгиева Ватова виж тук
Таня Веселинова Атанасова виж тук
Теодора Симеонова Кръстева виж тук
Цветелин Любенов Василев виж тук
Цветелин Тодоров Гулев виж тук
Явор Любенов Митев виж тук
Адриана Боянова Минковска виж тук
Асен Йосифов Стойнов виж тук
Бисер Косев Марчев виж тук
Борислава Илиева Иванова виж тук
Валентин Георгиев Дамянов виж тук
Валерия Лалева Мидиева виж тук
Георги Петров Николаев виж тук
Александър Ангелов Александров виж тук
Александър Радулов Ватафов виж тук
Анастасия Димитрова Маринова виж тук
Анатоли Маринов Андреев виж тук
Ангел Петков Пашанков виж тук
Ангел Симеонов Иванов виж тук
Ангелина Павелова Йорданова виж тук
Андрей Стефанов Коев виж тук
Анелия Асенова Младенова виж тук
Анелия Димитрова Панайотова виж тук
Анелия Живкова Дулева виж тук
Анелия Йорданова Асенова виж тук
Анелия Петкова Петкова виж тук
Анета Людмилова Петкова виж тук
Атанас Блажев Иванов виж тук
Бисер Бойков Босилков виж тук
Бисер Киров Банков виж тук
Бисер Киров Бояджиев виж тук
Благой Иванов Петров виж тук
Валентин Георгиев Лалов виж тук
Валентин Георгиев Пачеръзов виж тук
Валентина Борисова Александрова виж тук
Валентина Борисова Александрова виж тук
Валентина Георгиева Лазарова виж тук
Валерий Кирчев Николаев виж тук
Ваня Стефанова Йовчева виж тук
Венетка Сотирова Йорданова виж тук
Венцислав Маринчев Андреев виж тук
Веселка Петрова Симеонова виж тук
Гина Матеева Господинова виж тук
Гюрай Ибрам Сали виж тук
Даниел Петров Петров виж тук
Денис Красимиров Кирилов виж тук
Денис Огнянов Вълков виж тук
Димитрина Кирилова Тодорова виж тук
Димитринка Александрова Брюген виж тук
Димитър Красимиров Мединцов виж тук
Емил Стефанов Денков виж тук
Емилия Златкова Младенова виж тук
Емилия Иванова Шалваркова виж тук
Живка Кирилова Цветанова виж тук
Звезделина Петрова Тодорова виж тук
Зоя Богомилова Михайлова виж тук
Ивайло Николаев Терзиев виж тук
Ивайло Петков Тодоров виж тук
Иво Петров Господинов виж тук
Илия Колев Илиев виж тук
Илиян Недков Павлов виж тук
Илиян Симеонов Илиев виж тук
Йордан Петров Добрев виж тук
Калин Христов Кирилов виж тук
Калина Иванова Парашкевова виж тук
Красимир Борисов Атанасов виж тук
Красимир Миладинов Петров виж тук
Кристияна Димитрова Иванова виж тук
Красимир Тодоров Костов виж тук
Латин Занков Огнянов виж тук
Лейди Страхилова Петрова виж тук
Лилия Петрова Симеонова виж тук
Людмил Ангелов Ангелов виж тук
Маринела Любенова Бъркашка виж тук
Марияна Антонова Пашова виж тук
Мая Божкова Игнатова виж тук
Мая Петрова Господинова виж тук
Милен Людмилов Иванов виж тук
Мирослав Ярославов Сребринов виж тук
Надежда Константинова Маринова виж тук
Надка Здравкова Георгиева виж тук
Надя Петрова Илиева виж тук
Небат Мурадова Яшарова виж тук
Ниджван Енгинов Еминов виж тук
Николай Александров Филипов виж тук
Николай Първанов Иванов виж тук
Петър Кънчев Петров виж тук
Петьо Тошков Петров виж тук
Пламен Антонов Каракашев виж тук
Пламен Георгиев Владимиров виж тук
Росен Милчев Митев виж тук
Росица Йосифова Ганкова виж тук
Росица Колева Алтънова виж тук
Румен Весков Веселинов виж тук
Румен Евгениев Емилов виж тук
Румен Петров Господинов виж тук
Сашка Георгиева Петрова виж тук
Светла Петракиева Йорданова виж тук
Светослав Асенов Симеонов виж тук
Симеон Петров Петров виж тук
София Здравкова Милушева виж тук
Стела Христова Реджебова виж тук
Стефка Любенова Митева виж тук
Стоян Събев Михайлов виж тук
Татяна Иванова Атанасова виж тук
Тодор Георгиев Кирилов виж тук
Тодоринка Асенова Туджарова виж тук
Тодорка Кирилова Иванова виж тук
Тошко Величков Велчев виж тук
Трифон Станимиров Симеонов виж тук
Цветан Иванов Петков виж тук
Цветан Николаев Евлогиев виж тук
Шенай Шенелов Ашимов виж тук
Шибил Енвер Юсеин виж тук
Ширин Асан Юсеин виж тук
Юлия Асенова Казакова виж тук