Протокол №5 от заседание на общински съвет Белене проведено на 29.12.2015 г.

[embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2016/01/П-л-№5-29.12.2015.pdf” download=”all”]