Формула за разпределяне на средствата между училищата в община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016г.

Формула за разпределяне на средствата между училищата в община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016г. и Протокол /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качения материал/ дата на публикуване: 01.03.2016г.

» Read more