Въздушно ще третират срещу комари 10-км зона по река Дунав в дните 10-13 юни

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че на 08.06.2016 г. в ОДБХ-Плевен постъпи информация от ЦУ на БАБХ – гр. София, че за периода петък – понеделник (10.06.-13.06.2016 г.) ще се проведе въздушно третиране срещу комари на 10-километровата зона по поречието на р. Дунав. На територията на област Плевен в тази зона попадат землища в общините Д. Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене.
Във връзка с това е необходимо спешно да предупредите собствениците на пчелни семейства, попадащи в зоната, която ще се третира, за да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.

д-р Иван Йорданов,
директор на ОДБХ-Плевен