Д-р Камелия Косева е новият кардиолог в “МБАЛ-Белене”

От 21 юни в „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене” ЕООД започна работа д-р Камелия Косева – кандидат на медицинските науки, специалност Кардиология. Д-р Косева е от Плевен.
„Започнах образованието си по медицина в Медицинския институт, сега университет, в родния ми град Плевен. Имаше програма за обмен в ония години и продължих образованието си в Москва – Московска Медицинска Академия „И. М. Сеченов”, където завърших. Там изкарах ординатура по кардиология. Защитила съм дисертация в областта на кардиологията и имам научна степен кандидат на медицинските науки. Да започна работа в болницата в Белене бях поканена от кмета на общината Милен Дулев”, сподели д-р Косева. Тя има богат трудов стаж. Работила е в интензивно кардиологично отделение във Втора клиника по кардиология УМБАЛ „Георги Странски” – Плевен, както и в болниците в Никопол и Кнежа. От година работи в ДКЦ 1 в Плевен.
Ралица Господинова
1e2333940b2660abf06a3e7d19a5abb0-250x0_R