Д-р Камелия Косева е новият кардиолог в “МБАЛ-Белене”

От 21 юни в „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене” ЕООД започна работа д-р Камелия Косева – кандидат на медицинските науки, специалност Кардиология. Д-р Косева е от Плевен. „Започнах образованието си по медицина в Медицинския институт, сега университет, в родния ми град Плевен. Имаше програма за обмен в ония години и продължих образованието си в Москва – Московска Медицинска […]

» Read more