Съобщение за гласоподавателите

Сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта може: -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес […]

» Read more