Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Система за сигурно електронно връчване
Община Белене иска да Ви информира за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея можете да подадете жалба, искане, сигнал и др., без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със системата замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл.43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Нашата администрация е в процес на интеграция на предоставяне на електронни административни услуги, което ще улесни обслужването на фирми и граждани от общинската администрация.

Връзка към портала тук>>