Съобщение от ВиК-Плевен относно отчитане потреблението на вода

vik-pleven