Община Белене закупи оборудване

Община Белене закупи оборудване по изпълнявания от нея проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България. Към настоящия момент по проекта са закупени и доставени следната техника и оборудване:

  • 1 брой дрон модел DJI Mavic Pro Platinum на стойност 2 267,00 лв. с ДДС;
  • 5 броя моторни резачки – модел Husqvarna 562 XP на обща стойност 5 439.60 лв. с ДДС;
  • 5 броя моторни храсторези – модел Husqvarna 545 FR на обща стойност 5644.80 лв. с ДДС;
  • 5 броя ръчни снегорини WOLF Garten, модел Expert 84110 на обща стойност 15 000.00 лв. с ДДС.

На 28.05.2020 година Кметът на община Белене – г-н Милен Дулев предаде официално храсторезите на кметовете на населените места в общината.

Целта на проекта е да се подобри способността на Общината да реагира при природни бедствия и да се увеличи капацитета на местнaта власт за предотвратяване и защита от кризисни ситуации.

оборудване
оборудване
оборудване