Заповед съгласно чл. 37 от ЗСПЗЗ – с. Татари; с. Бяла Вода; с. Петокладенци

zapoved-chl.37-ZSPZZ