Обява за инвестиционно предложение “Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод” гр. Белене

ОБЩЕСТВЕНОСТТА