Община Белене – г-н Милен Дулев предаде по 1 бр. ръчно водим снегорин WOLF Garten

Днес, 08.12.2020 година Кметът на община Белене – г-н Милен Дулев предаде по 1 брой ръчно водим снегорин WOLF Garten, модел Expert 84110 на кметовете на населените места в Община Белене.
Петте снегорина са закупени проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България и са на обща стойност 15 000 лева с ДДС.

 Целта на проекта е да се подобри способността на Общината да реагира при природни бедствия и да се увеличи капацитета на местнaта власт за предотвратяване и защита от кризисни ситуации.

2013-g
2013-g
2013-g
2013-g