Общински съвет – Белене ще заседава на 29.12.2020 г. от 14:00 ч. при взети всички противоепидемични мерки

DNEVEN RED OBS-DEKEMVRI