Съобщение за инвестиционно предложение: “Извършване на рибностопанска дейност”

160741280996824