Община Белене – г-н Милен Дулев предаде по 1 бр. ръчно водим снегорин WOLF Garten

Днес, 08.12.2020 година Кметът на община Белене – г-н Милен Дулев предаде по 1 брой ръчно водим снегорин WOLF Garten, модел Expert 84110 на кметовете на населените места в Община Белене. Петте снегорина са закупени проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за […]

» Read more