ОБЯВЯВАМ конкурс за Възлагане на управление на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” в Община Белене

161052364214842