Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка

Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г. Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

» Read more