Заповед за произвеждане на изборите за народни представители за за Народно събрание

161356141253622