ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с изпълнение на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации“ , e-MS code: ROBG-458

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ-ТЕХНИКА-458