ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжност “Главен експерт” отдел “Център за административно обслужване” в Дрекция ” Обща администрация” при Община Белене

за-конкурс