Общински съвет-Белене ще заседава на 14.04.2021 г. от 14:00 часа при взети всички противоепидемични мерки.

DNEVEN RED OBS-APRIL-2021