Система за определяне на резултатите за конкурс за длъжността гл. експерт в отдел “ЦАО”

sistema opredelqne rezults